Om storylinepædagogikken

Storylinepædagogikken har en lang historie i Danmark. I flere årtier er børn i den danske folkeskole blevet grebet og udfordret gennem denne pædagogiske metode. Sammen forsvandt lærere og elever ind i fortællingen. Tider blev nærværende. Verdener blev opbygget. Figurer fik liv. Børnene var optaget af sagen. De tilegnede sig viden og færdigheder uden at tænke på, at det var læring, de var i gang med. Indlevelsen og engagementet husker børnene mange år senere.

Det er karakteristisk for storylinepædagogikken, at den hjælper børn til at lære ved at opdage, udforske, reflektere, samtale og handle. Børnene er aktive, og deres tanker tages alvorligt. Et storylineforløb har en titel - som en titel på en bog - men gennem en fremadskridende fortælling berøres en lang række temaer.

Storylinepædagogikken viser først for alvor sin styrke, når underviseren selv har deltaget i et storylineforløb. Så denne korte gennemgang skal forstås som en første teoretisk introduktion til pædagogikken. Forhåbentlig vil underviseren derefter føle sig inspireret til at gå på en mere aktiv opdagelse i storylinepædagogikkens spændende univers.

Når storylinepædagogikken anvendes i konfirmandforberedelsen, får konfirmanderne og præsten mulighed for i fællesskab at udforske kristendommens univers. Vi tager udgangspunkt i, at konfirmanderne møder op med en eller anden forhåndsviden. Denne erfaring respekteres, og den bygges der videre på. I storylineforløbet peges der på nye problemstillinger. Og konfirmanderne får anledning til at undre sig og stille deres egne spørgsmål. De får ikke serveret færdige svar på spørgsmål, som de aldrig har stillet sig. Konfirmanderne opfordres til at overveje, diskutere, beskrive og visualisere. Der foregår hele tiden en dialog mellem præsten og konfirmanden og mellem konfirmanderne indbyrdes. Metoden hjælper konfirmanden til at forholde sig til tro og tvivl, og de tilegner sig holdninger og viden om emner, der kræver en nænsom indkredsning. Konfirmationsforberedelsen er et led i folkekirkens dåbsoplæring, som skal gøre konfirmandernes fortrolige med den kristne tros elementære indhold, gudstjenesten og det kristne fællesskab.

Læs også ...

| Om storylinepædagogikken | Grundelementerne | Hvordan planlægges og afvikles en storyline |