1. Slægtens rødder

maal

Mål: 
At konfirmanderne lever sig ind i Karen og Ottos liv og bliver en del af familien Johansen.

noegle

Nøglespørgsmål:
• Hvad fortæller brevet om familien Johansen?
• Hvordan forestiller I jer, at bedstefar Otto / bedstemor Karen ser ud?
• Hvordan ser familien Johansens stamtræ ud?

Inden første episode har konfirmanderne fået et brev tilsendt fra Otto og Karen Johansen. Det kan være et forsinket julebrev, hvor Karen fortæller om livet. Her kan der berettes om det skrantende helbred, at det er slut med kørekort og bilkørsel, om flytning fra gården til det lille hus i ’byen’ med en dejlig have, om glæden ved børn og børnebørn, og om nye muligheder for at deltage i de kirkelige aktiviteter vha. el- scooteren …

Når konfirmanderne kommer til undervisningen, har de derfor allerede et billede af, hvem Otto og Karen er. Deres forestillinger bliver udbygget med yderligere oplysninger om Karen og Otto. På baggrund af den viden, konfirmanderne har, skal to mannequindukker klædes på som Otto og Karen. De bliver den synlige ’stamme’ i slægten Johansen. (Hvis der er to hold konfirmander kan det ene hold klæde Otto på, og det andet hold klæde Karen på.)

Konfirmanderne bliver en del af Karen og Ottos familie og skal relatere sig til de andre familiemedlemmer. Konfirmanderne bliver sønner, døtre, svigerbørn og børnebørn til Otto og Karen – og det ses på det store stamtræ, hvoraf det fremgår, at alle er i familie med hinanden.

Tidsforbrug: ca. 2 timer


Materialer til 1. episode

prikPlanlægningsskema  (pdf)

prikPlanlægningsskema  (Word)

prikNytårsbrev fra Karen og Otto  (pdf)

prikNytårsbrev fra Karen og Otto - på svensk  (pdf)

prikFamilien Johansens fotoalbum  (PowerPoint)

prikFamiliens stamtavle  (jpg)

prikAnsigter til stamtræ  (pdf)

prikOtto og Karens bryllupsbillede  (jpg)

prikSådan så det ud i Rødding (Fotoalbum)